På Varsego är vi stolta över vårt miljöarbete. I höstas genomförde vi en uppgraderingsrevision (från ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015). Vi är nu glada att presentera att vi nu har fått vårt uppdaterade certifikat för vårt miljöledningssystem! Det uppgraderade certifikatet innebär att Varsego nu är godkända enligt ISO 14001:2015. Den uppgraderade standarden ställer högre krav på att det ska finnas en koppling mellan miljöarbetet och vårt strategiska arbete. Med det sagt finns nu ett betydligt större fokus på att vi ska ha ett livscykelperspektiv i allt vi gör. Vi går in med ännu mer medvetenhet om hur vi påverkar miljön och hur den påverkar oss. Vi ställer stora krav på analys och hantering av de risker och möjligheter som finns i vår verksamhet. Och arbetar proaktivt med att minska vår miljöpåverkan.

Varsego värnar om miljön, och det gör vi med stolthet!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.