På Varsego tar vi ansvar på allvar. Vi arbetar ständigt med att förbättra dels vår egen miljöpåverkan men även våra leverantörers och övriga intressenter, läs mer om vårt miljöansvar här.

Miljoknapp

 

Vi tar även ansvar för hur vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet – som vi behöver för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss, detta kan du läsa mer om här.

gdprknapp