Som certifierad för marknadsföring av KRAV-märkta produkter

15 mar 2022

Behöver vi dokumentera vad vi gör

Detta gäller särskilt för djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Alla produkter som marknadsförs som ekologiska, vare sig de är KRAV-märkta eller inte, måste uppfylla EU:s regler för ekologisk produktion.

För att få marknadsföra och sälja KRAV-märkta produkter krävs en certifiering. KRAV ställer högre krav än EU:s regler för ekologisk produktion. Vi dokumenterar det vi gör och sparar dokument som kan styrka att det vi gör är i enlighet med reglerna. Då kan vårt externa kontrollorgan följa upp att vi gör är rätt! Varsego finns representerade lokalt på 22 orter, varpå vi har en lokal milljöansvarig för var grossist som säkerställer vår dokumentation och arbetssätt så att vi verkar inom lagkraven, och ständigt förbättrar våra rutiner och processer.