Med anledning av utbrottet av covid-19 (Coronaviruset)

14 mar 2020

Med anledning av utbrottet av covid-19 (Coronaviruset) bevakar Varsego Sverige läget och följer kontinuerligt informationen från myndigheterna.

Vi väljer att vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och säkerhet samt minimera oro och risk för smittspridning på våra arbetsplatser.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige är mycket hög.

Påverkan på Varsego Sveriges inleveranser
Hittills har vi inga stora förseningar eller bristsituationer från våra leverantörer. Enligt Livsmedelsverket (2020-03-02) finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten. För att motverka störningar gör vi våra bokningar till leverantörer med större framförhållning än normalt. Vi bevakar och analyserar utvecklingen löpande för att så snabbt som möjligt kunna förutse kommande bristsituationer.

Påverkan på Varsego Sveriges kundleveranser
Vi har i dagsläget inga större förseningar i utleveranser till följd av utbrottet av Covid-19.

Medarbetare inom Varsego Sverige AB som varit i eller i närheten av något riskområde kommer att stanna hemma i 14 dagar efter hemkomst. Varsego uppmuntrar även till att arbeta hemifrån, då detta är möjligt, för att minimera oro och risk för att bli smittad. Om man som medarbetare är sjuk eller visar minsta symtom av förkylning eller influensa stannar man hemma tills man är helt symtomfri, för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.

Varsego Sverige AB uppdaterar de interna riktlinjerna allteftersom riktlinjerna uppdateras på Folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterat 20200314