Vi värnar om vår framtid

1 okt 2020

Tillsammans gör vi skillnad

Vi vill bidra till en hållbar framtid. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen. Därför fokuserar vi på att minska vår klimatpåverkan! Vi har som mål att senast 2030 vara en klimatneutral leverantör och samarbetspartner.
Redan 2025 har vi som mål att kunna erbjuda dig och alla våra intressenter 100% fossilfria transporter. Som ett steg på vägen dit har vi därför antagit Fossilfritt Sverige’s transportutmaning! Läs mer om utmaningen och se vilka organisationer som har antagit utmaningen på
Fossilfritt Sveriges hemsida.

 

Varje år sätter vi högre och högre mål på oss själva och våra samarbetsparters för att bli än bättre. Vi behöver alla hjälpas åt för att möta de klimatproblem som vi alla står inför. Med våra mål och våra satsningar hoppas vi att du vill vara en del av vår resa mot ett klimatsmartare Sverige, en klimatsmartare värd och en grönare framtid - en leverans åt gången. Vår visionen är att du som kund och samarbetspartner ska uppleva oss som Sveriges grönaste grossist, och vara det självklara gröna valet av grossist på marknaden.

Tillsammans gör Vi skillnad