Ekonomisk hållbarhet.

 

Loggor grupperadeRityta 1 kopia 2.svg

 

IT och digitaliseringRityta 1 kopia 5.svg

IT och digitalisering 

 

Vi ser IT och digitalisering som en viktig del i en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska ta hjälp av digitala verktyg i vår omställning till klimatneutralitet. Digitalisering ger oss möjligheter till att underlätta och effektivisera verksamheten och på så sätt arbeta mer resurseffektivt och hållbart.

 

Tillväxt och lönsamhetRityta 1 kopia 3.svg

Tillväxt och lönsamhet

 

Vi ska alltid sträva efter att använda resurser effektivt och genomtänkt. Vi bidrar till många arbetstillfällen runt om i hela Sverige, både som arbetsgivare och genom att leverera varor till företagare runt om i landet. Vi medverkar på så sätt till att hålla landsbygden levande och vi ger den lokala ekonomin förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt.

Transparens och etik är viktigt för oss. Vi ska alltid arbeta efter en hög affärsmoral och jobba mot korruption. Vi ska alltid vara en förebild.