Hållbarhetspolicy

Vår miljöpolicy. 

Sveriges mest hållbara grossist
____________________________________

Varsego ska uppfattas som Sveriges grönaste grossist. Vi ska alltid vara det självklara hållbara valet för kunder och leverantörer.

Vi ska uppnå detta genom kunskap, delaktighet och tydliga mål. Med kompetenta och engagerade medarbetare tar vi de nödvändiga stegen, för att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt, med hänsyn till vår omgivning och jordens resurser. Vi ska vara ett föredöme och ta ansvar. Vi uppmanar därför alla våra samarbetspartners att fortsätta utvecklas tillsammans med oss.

Vår största miljöpåverkan är utsläpp av koldioxid (CO2e), som bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläppen kommer främst från våra transporter, vår användning av köldmedium samt vår elanvändning. Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete och verkar för att minska och förebygga föroreningar och utsläpp.

Vi följer givetvis alltid gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av.

Filippa Frisk, VD Varsego Sverige AB, 2022-01-01