Social hållbarhet.

 

Loggor grupperadeRityta 1 kopia.svg

 

Arbetsvillkor och jämlikhetRityta 1 kopia 3.svg

Arbetsvillkor och jämställdhet 

 

Jämställdhet är viktigt för oss. Vi ska alltid göra allt vi kan för att vara en jämställd arbetsplats där alla medarbetare har samma möjligheter och rättigheter. Vi ska vara en trygg arbetsplats där acceptans och medmänsklighet är en självklarhet.

Våra medarbetare ska alltid ha bra arbetsvillkor. Vi ska självklart alltid följa aktuell lagstiftning och kollektivavtal för att säkra goda arbetsvillkor.

 

Hälsa och välmåendeRityta 1 kopia 5.svg

Hälsa och välmående

 

Välmående medarbetare är grunden i vår verksamhet och en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där jobbet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Vi ska också arbeta aktivt med friskvård och aktiviteter som främjar hälsa och välmående. Fysisk aktivitet är något som uppmuntras.

För att bidra till hälsa och välmående utanför vår verksamhet ska vi arbeta aktivt för att utveckla utbudet av produkter med hälsosamt och miljövänligt innehåll till våra kunder.