Miljöansvar

Vi har bestämt oss. 

Vi vill ta ansvar för och driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi har därför valt att fokusera på klimatfrågan. Vi har satt upp mål för att minska våra koldioxidutsläpp och arbetar hela tiden för att målen ska nås. Vi satsar bland annat på effektivare ruttplanering, fasa ut köldmedium med hög klimatpåverkan, solceller och hållbar energi, föryngring av fordonsparken och miljöutbildning av våra säsongsanställda.

Vi berättar gärna mer om vårt miljöarbete. Om du har några frågor kan du kontakta Varsegos miljöchef, Johanna Sjöberg, eller så kan du fråga efter miljöansvarig på din lokala Varsegogrossist. 

Vi är ISO 14001 Certifierade.

För att driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi har en dialog med våra leverantörer för att följa upp deras miljöarbete och den miljöpåverkan de produkter vi levererar har. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det gör att vi måste ta ett större ansvar för miljö- och klimatfrågor och att krav ställs på oss om att ständigt bli bättre.

Sedan våren 2010 blev Varsego certifierade enligt ISO 14001. ISO 14001 är en frivillig, internationell standard för miljöstyrning av företag. För att få, och behålla, ett certifikat krävs att vi uppfyller de krav som anges i standarden. På Varsego jobbar vi kontinuerligt med att ständigt förbättra våra processer inom organisationen för att minska vår klimatpåverkan.

För att miljö- och klimatarbetet alltid ska finnas med i vår dagliga verksamhet finns det en miljöansvarig på varje Varsegogrossist. De har en stor kunskap om hur arbetet ska bedrivas och ett stort miljöengagemang. En gång om året kommer revisorer från RISE och gör revisioner på 3-4 utvalda grossister och på Varsego HK för att se att vi uppfyller kraven. För att yterligare försäkra oss om att vi alla arbetar i rätt riktning håller vi två gånger om året interna revisioner för att just se att miljöarbetet fungerar som det ska.

             ISO 14001-certifikat Varsego 2018.png  

 

Ekologiskt certifierade grossister. 

För ett bredare ekologiskt sortiment.

__________________

Alla Varsegogrossister är certifierade för hantering av Ekologiska produkter av HS Certifiering, och har flera ekologiska alternativ i sortimentet. En del av dessa hittar ni direkt i webshopen, ta kontakt med er lokala Varsegogrossist för att se hela vårt ekologiska utbud. 

Utöver detta är även Varsego Sverige AB certifierade för hantering av KRAV-märkta produkter. 

Skärmavbild 2019-06-13 kl. 13.54.52.png            Skärmavbild 2019-06-13 kl. 13.55.10.png  

 

 

 

ISO.png Varsego värnar om miljön
Vi är dessutom miljöcertifierade
enligt ISO14001
Eko.png krav.png