Miljöansvar

Vi har bestämt oss. 

Vi vill ta ansvar för och driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi har därför valt att fokusera på klimatfrågan. Vi har satt upp mål för att minska våra koldioxidutsläpp och arbetar hela tiden för att målen ska nås. Vi satsar bland annat på effektivare ruttplanering, föryngring av fordonsparken och miljöutbildning av våra säsongsanställda.

Vi har en dialog med våra leverantörer för att följa upp deras miljöarbete och den miljöpåverkan de produkter vi levererar har. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det gör att vi måste ta ett större ansvar för miljö- och klimatfrågor och att krav ställs på oss om att ständigt bli bättre.

För att miljö- och klimatarbetet alltid ska finnas med i vår dagliga verksamhet finns det en miljöansvarig på varje Varsegogrossist. De har en stor kunskap om hur arbetet ska bedrivas och ett stort miljöengagemang.

Vi berättar gärna mer om vårt miljöarbete. Om du har några frågor kan du kontakta Varsegos miljöchef, Johanna Sjöberg, eller så kan du fråga efter miljöansvarig på din lokala Varsegogrossist. 

__________________

 

 

 

ISO.png Varsego värnar om miljön
Vi är dessutom miljöcertifierade
enligt ISO14001
Eko.png krav.png