Miljöansvar

Vi har bestämt oss. 

Vi vill ta ansvar för och driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen.

Vi har därför valt att fokusera på att minska vår klimatpåverkan. På lång sikt har vi som mål att vara en klimatneutral leverantör och samarbetspartner senast 2030, men att redan 2025 erbjuda 100% fossilfria transporter. Vi har därför antagit Fossilfritt Sverige's transportutmaning!

Med våra långsiktiga mål har vi visionen om att uppfattas som Sveriges grönaste grossist, och vara det självklara gröna valet för kunder och leverantörer på marknaden.

Här kan ni läsa mer om utmaningen, samt se samtliga företag som antagit utmaningen.

08_Transport_2025_byline.png

För att nå våra långsiktiga mål sätter vi varje år upp delmål som vi mäter och utvärderar för att säkerställa att vi går i rätt riktning.

Fokus 2020 ligger delvis på att utöka vår digitala närvaro, genom vilket vi bland annat vill effektivisera vår kommunikation, såväl externt som internt. En del av detta är att att minst 80% av vår fakturahantering ska ske i digital form, samt att vi ska utveckla det digitala mötesrummet för att minska onödiga transportsträckor med hög påverkan på vår miljö.

Vi kommer under 2020 även successivt fasa ut engångsartiklar i plast ur vårt sortiment, och istället erbjuda mer hållbara alternativ till marknaden, där vi aktivt letar efter nya hållbara alternativ.

Ytterligare ett stort fokus ligger på att säkerställa att hela vår organisation endast köper in och använder förnybar energi. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut på väldigt lång tid. Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor - vilket är en stor del i vårt arbete mot att vara klimatneutrala senast 2030.

Transporter utgör en stor del av vår verksamhet. Vi jobbar därför ständigt med att göra våra transporter så effektiva som möjligt genom att kontinuerligt utvärdera våra körturer och att optimera storlek på bilarna efter behov. Vi har redan nu gått över till HVO 100 på en del av våra fordon, men vi utvärderar även ständigt alternativa bränslen, och på sikt även alternativa fordon, för att ytterligare minska vår påverkan per levererat kolli.

Vi berättar gärna mer om vårt miljöarbete. Om du har några frågor kan du kontakta Varsegos miljöchef, Johanna Sjöberg, eller så kan du fråga efter miljöansvarig på din lokala Varsegogrossist. 

Vi är ISO 14001-certifierade.

För att driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, och det har vi varit sedan starten. Det gör att vi måste ta ett större ansvar för miljö- och klimatfrågor och att krav ställs på oss om att ständigt bli bättre. Vi har därför bland annat en dialog med våra leverantörer för att följa upp deras miljöarbete och den miljöpåverkan de produkter vi levererar har.

ISO 14001 är en frivillig, internationell standard för miljöstyrning av företag. För att få, och behålla, ett certifikat krävs att en uppfyller de krav som anges i standarden. På Varsego jobbar vi kontinuerligt med att ständigt förbättra våra processer inom organisationen för att minska vår klimatpåverkan.

För att miljö- och klimatarbetet alltid ska finnas med i vår dagliga verksamhet har vi en miljöansvarig på varje Varsegogrossist. De har en stor kunskap om hur arbetet ska bedrivas och ett stort miljöengagemang. En gång om året kommer revisorer från RISE och gör revisioner på 3-4 utvalda grossister och på Varsego HK för att se att vi uppfyller kraven. För att ytterligare försäkra oss om att vi alla arbetar i rätt riktning håller vi två gånger om året interna revisioner för att säkerställa att miljöarbetet genomförs som det ska.

             iso 2021.png

 

Ekologiskt certifierade grossister. 

För ett bredare ekologiskt sortiment.

__________________

Alla Varsegogrossister är certifierade för hantering av Ekologiska produkter av HS Certifiering, och har flera ekologiska alternativ i sortimentet. En del av dessa hittar ni direkt i webshopen, ta kontakt med er lokala Varsegogrossist för att se hela vårt ekologiska utbud. 

Utöver detta är även Varsego Sverige AB certifierade för hantering av KRAV-märkta produkter. 

Ekologiskt.png       krav.png

 

 

 

ISO.png Varsego värnar om miljön
Vi är dessutom miljöcertifierade
enligt ISO14001
Eko.png krav.png