Hållbarhet

Vi har bestämt oss. 

Vi vill ta ansvar för och driva ett aktivt hållbarhetsarbete.

__________________

Vår vision är att uppfattas som Sveriges mest hållbara grossist. Vi ser arbetet med hållbarhet som ett långsiktigt arbete. Vi kan hela tiden bli bättre och ska alltid sträva efter att utvecklas.

Vi har valt att utgå från FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) för att hitta våra prioriterade fokusområden i vårt hållbarhetsarbete. De Globala målen har för avsikt att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

De områden som vi på Varsego har valt att fokusera på och bidra till är följande:

Ekologisk hållbarhet      
Ekologisk hållbarhetRityta 2 kopia 7.svg Förnybar energiRityta 1.svg Hantering av avfallRityta 1.svg Minskad klimatpåverkanRityta 1.svg
  Förnybar energi Hantering av avfall Minskad klimatpåverkan

 

Social hållbarhet    
Social hållbarhetRityta 1 kopia.svg Arbetsvillkor och jämlikhetRityta 1 kopia 2.svg Hälsa och välmåendeRityta 1 kopia 4.svg
  Arbetsvillkor &
jämnställdhet 
Hälsa och välmående

 

Ekonomisk hållbarhet    
Ekonomisk hållbarhetRityta 1 kopia.svg IT och digitaliseringRityta 1 kopia 4.svg Tillväxt och lönsamhetRityta 1 kopia 2.svg
  IT & digitalisering Tillväxt och lönsamhet

 

Vi berättar gärna mer om vårt hållbarhetsarbete. Om du har några frågor kan du kontakta Varsegos Hållbarhetschef, Johanna Sjöberg, eller så kan du fråga efter miljöansvarig på din lokala Varsegogrossist.

Vi är ISO 14001-certifierade.

För att driva ett aktivt miljöarbete.

__________________

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, och det har vi varit sedan starten. Det gör att vi måste ta ett större ansvar för miljö- och klimatfrågor och att krav ställs på oss om att ständigt bli bättre. Vi har därför bland annat en dialog med våra leverantörer för att följa upp deras miljöarbete och den miljöpåverkan de produkter vi levererar har.

ISO 14001 är en frivillig, internationell standard för miljöstyrning av företag. För att få, och behålla, ett certifikat krävs att en uppfyller de krav som anges i standarden. På Varsego jobbar vi kontinuerligt med att ständigt förbättra våra processer inom organisationen för att minska vår klimatpåverkan.

För att miljö- och klimatarbetet alltid ska finnas med i vår dagliga verksamhet har vi en miljöansvarig på varje Varsegogrossist. De har en stor kunskap om hur arbetet ska bedrivas och ett stort miljöengagemang. En gång om året kommer revisorer från RISE och gör revisioner på 3-4 utvalda grossister och på Varsego HK för att se att vi uppfyller kraven. För att ytterligare försäkra oss om att vi alla arbetar i rätt riktning håller vi två gånger om året interna revisioner för att säkerställa att miljöarbetet genomförs som det ska.

             iso 2021.png

 

Alla Varsegogrossister är certifierade för hantering av Ekologiska produkter av HS Certifiering, och har flera ekologiska alternativ i sortimentet. En del av dessa hittar ni direkt i webshopen, ta kontakt med er lokala Varsegogrossist för att se hela vårt ekologiska utbud. 

Utöver detta är även Varsego Sverige AB certifierade för hantering av KRAV-märkta produkter. 

Skärmavbild 2019-06-13 kl. 13.54.52.png       Skärmavbild 2019-06-13 kl. 13.55.10.png

 

 

 

ISO.png Varsego värnar om miljön
Vi är dessutom miljöcertifierade
enligt ISO14001
Eko.png krav.png