Villkor

Beställningsförfarande:
Via vår Webbshop kan du i lugn och ro beställa de artiklar du önskar ur vårt breda sortiment!

Betalningsvillkor: Varsego har 10 dagar netto som standard, efter godkänd kreditprövning. För betalningspåminnelse debiteras 60 kr. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen med 7,5%. Vi tar ut en faktureringsavgift om 55 kronor inklusive moms, den utgår vid elektronisk fakturadistribution och autogiro. Avlämnat gods förblir Varsegos egendom till dess betalning tillfullo skett. Pris är vid tid för leverans gällande prislista. Varsego förbehåller sig rätten att föra vidare servicekostnader som kan uppstå på kundmaterial och vid leverans.

Leveransvillkor: Leverans sker fritt inom Sverige med ordinarie transporter om minimum 3000 kronor exklusive moms ur det totala sortimentet Varsego erbjuder, om leveransens värde understiger detta kan fraktavgift om 199 kronor inklusive moms tillkomma. Varsego kan ej garantera att hela sortimentet finns tillgängligt vid varje tillfälle och frånsäger sig ansvar att leverera överenskommen order vid händelse av s k Force majeure.